Σχεδιασμός συσκευασίας skrab, βασισμένος στην minimal εταιρική ταυτότητα του eco friendly brand καθαριστικών. Οι συσκευασίες είναι refillable και φτάνουν άδειες στο ράφι του super market, για να γεμιστούν με νερό, στο οποίο διαλύεται μία ταμπλέτα απορρυπαντικού. Γι αυτό το λόγο είναι κατασκευασμένες από αλουμίνιο και προορίζονται για πολλές χρήσεις. Η τυπογραφία είναι μαύρη πάνω στην αλουμινένια συσκευασία, με το μόνο έγχρωμο στοιχείο να είναι ο κωδικός του προϊόντος. Έτσι δημιουργείται ξεκάθαρη χρωματική κωδικοποίηση των προϊόντων.
Skrab
Logotype Design, Brand Identity, Packaging Design, Conceptual work​​​​​​​
Skrab is on a mission to help people clean their homes while keeping the planet clean as well, with its innovative approach to sustainability. Their products are designed with the planet in mind, offering 100% recycled aluminum and plastic refillable bottles, packs and tablets of concentrated cleaning agents. Their solution significantly reduces the carbon footprint associated with the transportation of liquid cleaning chemicals by utilizing the always available tap water at home. Additionally their product ecosystem helps reduce waste and plastic usage.
Skrab's identity reflects its commitment to sustainable innovation, embodying a clean and scientific aesthetic that aligns with its holistic approach to environmental responsibility. Avoiding clichéd visual metaphors, Skrab's design language embraces a sleek and modern style, emphasizing precision and efficiency. Inspired by the elegance of scientific principles, Skrab's visual identity communicates a sense of meticulous craftsmanship and dedication to sustainable practices, symbolizing the brand's unwavering commitment to redefining the cleaning industry with a forward-thinking and eco-conscious mindset.
The packaging design of Skrab’s products reflects their brand identity and values. Only black print on bare material, whether aluminum, paper or plastic, clearly communicates their scientific and systematic character. Simultaneously, it utilizes less ink, something reduces both waste and unnecessary production resources. Color is only frugally used to color code the products. Despite its use in restrain, it clearly differentiates the products, since it doesn’t visually compete with other colors.
Σχεδιασμός σειράς συσκευασιών αλουμινένιων pouches των καθαριστικών scrab, που περιέχουν τις ταμπλέτες απορρυπαντικού. Όλα τα στοιχεία, μαζί με το τυπογραφικό λογότυπο είναι μαύρα πάνω στο αλουμίνιο. Τα προϊόντα ξεχωρίζουν μεταξύ τους με χρωματική κωδικοποίηση στον κωδικό του προϊόντος, του οποίου το σχήμα παραπέμπει σε ταμπλέτα.
Κοντινή λήψη από το minimal σχεδιασμό συσκευασίας skrab, του eco friendly brand καθαριστικών. Η συσκευασία είαναι αλουμινένια με όλα τα υπόλοιπα τυπογραφικά στοιχεία να είναι μαύρα. Εικονίζεται και η πίσω όψη της συσκευασίας με οδηγίες χρήσης και πληροφορίες. Το μόνο έγχρωμο στοιχείο είναι η χρωματική κωδικοποίηση στον κωδικό του προϊόντος.
Η συσκευασία πολλών αντικειμένων της εταιρίας eco friendly καθαριστικών skrab. Η συσκευασία βασίζεται στη minimal εταιρική ταυτότητα που έχει σχεδιαστεί και είναι άσπρη, με μαύρα τυπογραφικά στοιχεία και τη χρωματική κωδικοποίηση των προϊόντων που περιλαμβάνει σε διακριτικό σημείο.
Billboard εξωτερικού χώρου του eco friendly brand καθαριστικών. To billboard αποτελεί διαφήμιση των προϊόντων και βασίζεται στη minimal εταιρική ταυτότητα του brand. Όλα τα στοιχεία είναι ασπρόμαυρα.
Σειρά συσκευασιών αλουμινένιων pouches του eco friendly brand καθαριστικών. Το pouch περιέχει βαλβίδα, ώστε ο χρήστης να γεμίζει τις αντίστοιχες φιάλες με αντλία. Οι τρεις συσκευασίες διαφέρουν στο άρωμα του σαπουνιού και κωδικοποιούνται βάσει χρώματος στον descriptor του αρώματος.
Κοντινό πλάνο στη συσκευασία υγρού πιάτων του eco friendly brand καθαριστικών. Το pouch περιέχει βαλβίδα, ώστε ο χρήστης να γεμίζει τις αντίστοιχες φιάλες με αντλία. Οι τρεις συσκευασίες διαφέρουν στο άρωμα του σαπουνιού και κωδικοποιούνται βάσει χρώματος στον descriptor του αρώματος. Παράλληλα εικονίζεται και ο σχεδιασμός της πίσω όψης της συσκευασίας που περιέχει πληροφορίες αναφορικά με το προϊόν και το barcode.
Στοιχεία του σχεδιασμού της εταιρικής ταυτότητας τα οποία χρησιμοποιούνται ως υποστηρικτικά γραφικά. Ενοιολογικά περιγράφουν την φιλοσοφία του brand ως μία μαθηματική εξίσωση. Έχουν σχεδιαστική συνέπεια με την υπόλοιπη minimal εταιρική ταυτότητα, ως μαύρα στοιχεία πάνω σε λευκό φόντο.
Το πλήρες εύρος των συσκευασιών του eco friendly brand καθαριστικών. Οι συσκευασίες έχουν τέτοιο σχεδιασμό, που παρά τα διαφορετικά προϊόντα, ενοποιούνται σε κάτω από ένα brand.
Back to Top