Σχεδιασμός εταιρικής γραμματοσειράς με χρώματα που ορίζει η μία βασική εταιρική ταυτότητα.
SDS Monotone
Type Design
SDS Monotone is SEMITONE’s first ever typeface! It's an experiment in typography and font-making, but also a great way to appreciate the type design journey and the labor that comes with it.
It is a typeface with a monospace attitude, a sans serif charm, in a playful, digital spirit. Focusing on the typeface's character, we wanted to achieve an "old-school p.c." vibe with a warmer and more friendly character. We decided to use squarish curves and curved corners, with no over-undershoots and to use the same height to our uppercase and ascenders. Its generous x-height allows for typesetting at small sizes, while enhancing the typeface's legibility.
So far, there are 3 weights (Light, Regular and Bold) and language-wise it supports English and Greek. Go to our Behance page to download SDS Monotone and have some fun with it!
Visit our Behance page to download SDS Monotone.
Custom γραμματοσειρά για λογαριασμό της εταιρείας μας σε γραφιστική απεικόνιση ρέοντος κειμένου.
Σχεδιασμός διαφόρων βαρών ή παχών γραμματοσειράς. Η εικόνα απεικονίζει γραφιστικά και τον τίτλο κάθε μεγέθους.
Η γραμματοσειρά σε διαφορετικά βάρη πάνω από τα ανεστραμένα εταιρικά χρώματα.
Το σύνολο των χαρακτήρων της γραμματοσειράς.
Ανάλυση σχεδιασμού γραμματοσειράς και αντιμετώπιση τυπογραφίας.
Γραφιστική απεικόνιση χρήσης γραμματοσειράς σε διαφορετικά χρώματα. Η εικόνα είναι ενδεικτική του σχεδιαστικού ύφους και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για social media post ή αφίσες.
Γραφιστική απεικόνιση χρήσης γραμματοσειράς σε ενδεικτικό σχεδιασμό UI, σε εφαρμογή κινητού.
Γραφιστική απεικόνιση χρήσης γραμματοσειράς σε διαφορετικά βάρη με βελάκια και γραμμικό σχεδιασμό.
Back to Top