Γραφιστική απεικόνιση custom σχεδιασμού δωρεάν γραμματοσειράς, με χαρακτηριστικά βαριά τυπογραφία, σε γκρι χρώμα.
SDS BlkDis
Type Design
In the vibrant world of creativity and cultural expression, unexpected combinations often lead to the most fascinating outcomes. Summer heat in the city of Athens, open-air movie theaters and the captivating allure of Sci-Fi and B-movie aesthetics, created the need for a display font which would express all those characteristics.
SDS BlkDis, is a display font with bold and dynamic letter forms inspired by the Athenian quirky and brutal cement-building cityscape, with a fiery personality inspired by B-movies. We focused on achieving balance between each letter's design and layout situations, without sacrificing legibility. The combination of lower and uppercase letters adds to the funky and unlawful (typography-wise) character of the font, while maintaining clean forms for a retro-technological look & feel. Strictly applied on a 10x10 grid, fixed radius for corners and curves, and its monospaced nature makes a block of text an interesting visual by itself.
65 glyphs of SDS BlkDis will set the mood and add a touch of quirky authenticity to posters, titles, credits and many more of your "cult" graphic design applications. Download it and have some fun! Your extraterrestrial friends will love this!
Visit our Behance page to download SDS BlkDis.
Ρέον κείμενο γραμμένο με custom γραμματοσειρά σε γκρι εταιρικά χρώματα.
Γραφιστική απεικόνιση γραμμάτων και αριθμών custom font.
Ανάλυση σχεδιασμού γραμματοσειράς με τη χρήση κανάβου και γεωμετρικών σχημάτων και αντιμετώπιση τυπογραφίας.
Χρήση custom γραμματοσειράς για το σχεδιασμό emoticons και γραφιστικός σχεδιασμός ενός προώπου με τα στοιχεία της γραμματοσειράς.
Γραφιστικός σχεδιασμός ενός ημερολογίου, με τη χρήση της γραμματοσειράς. Οι μήνες της κάθε εποχής είναι γραμμένοι με διαφορετικά χρώματα.
Η γραμματοσειρά τοποθετημένη πάνω από διαφορετικές φωτογραφίες με γκρίζα τονικότητα. Η εικόνα είναι ενδεικτική του σχεδιαστικού ύφους και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για social media post ή αφίσες.
Εικόνα με call to action για να κατεβάσει τη δωρεάν γραμματοσειρά ο χρήστης.
Back to Top