Η ονομασία της εταιρίας προκύπτει από τον Κιθαιρώνα. Η συγκεκριμένη εικόνα παρουσιάζει το σχεδιασμό του λογοτύπου με φόντο το βουνό.
KITHAERON
Logotype, Brand Identity, Packaging Design, Label Design, Conceptual work
A local Tsipouro (Greek Spirit) based in Boeotia, close to mount Cithaeron.
Cithaeron (Κιθαιρών, -ῶνος) is a mountain in Central Greece, composed of limestone and rises to 1,409 meters. In historic times, the mountain acted as a backdrop to the Battle of Plataea of 479 BC, while the locals also personified the mountain as their primal king. In Greek mythology Cithaeron was especially sacred to Dionysus and also where Heracles hunted and killed the Lion of Cithaeron.
The name “KITHAERON” is derived from the combination of the greek word Κιθαιρών and the latin Cithaeron. The naming direction was chosen due to the mountain’s rich ancient history and the connection to Dionysus fests.
For the logotype, a serif font was designed to give an elegant and modern look to the brand. Instead of the capital “O”,an alternative glyph of “Ω” (Omega), was used. The lower part of the glyph has a wavy form in a representation of Tsipouro’s liquid motion and the ancient Greek accent symbol “perispomeni” (Κιθαιρῶνος).
Ανάλυση σχεδιασμού λογοτύπου της Kithaeron όπου το αγγλικό ο απεικωνίζεται ως ωμέγα.
Σχεδιασμός συσκευασίας του τσίπουρου Kithaeron, η οποία είναι ένα γυάλινο μπουκάλι με φελό και χάρτινη ετικέτα με κοπτικό που παραπέμπει στην κορυφή του βουνού.
For the logotype, a serif font was designed to give an elegant and modern look to the brand. Instead of the capital “O”,an alternative glyph of “Ω” (Omega), was used. The lower part of the glyph has a wavy form in a representation of TsipourThe label design derives inspiration from the ancient history and mythology of the area. Natural off-white paper, silver foil, black and a doric use of typography and elements, give a modern yet highbrow aesthetic aura to the traditional product, while maintaining its primal undertones. A triangle cut on the bottom symbolizes the mountain, while its peak height and location are placed over it, to put emphasis on the localization of the product. The minimal bottle design was chosen as the blank canvas of the label, with a capped cork used for both pragmatic and aesthetic reasons.o’s liquid motion and the ancient Greek accent symbol “perispomeni” (Κιθαιρῶνος).
Ανάπτυγμα χάρτινης ετικέτας Kithaeron, που χρησιμοποιείται ως μέρος του σχεδιασμού συσκευασίας. Το κοπτικό της ετικέτας παραπέμπει σε βουνό, ενώ το πίσω μέρος της συσκευασίας περιλαμβάνει τις πληροφορίες.
Ανάλυση σχεδιασμού της εταιρικής ταυτότητας Kithaeron που περιλαμβάνει την τυπογραφία, τα εταιρικά χρώματα και την ετίκετα.
Back to Top