Γραφιστικός σχεδιασμός λογοτύπου της εταιρίας Conkreta, με τα χρώματα της εταιρικής ταυτότητας.
Conkreta
Logotype, Brand Identity, Packaging Design, Stationary System, Web Design, Conceptual work
A concrete manufacturer based in Crete.
The name “Conkrēta” is derived from the Esperanto word “konkreta” meaning concrete. It also serves as a descriptor of the business’ location; Crete (Creta).
Concrete is a durable and reliable material that acts as the foundation of most modern buildings. In order to convey that, we chose black and white as the primary color palette and tones of black as secondary. This represents concrete both visually and conceptually. The color palette is dominant throughout every visual element of the identity, from flat graphics to photographs. That level of consistency describes concrete perfectly, while also reinforcing a solid visual identity.
We relied on typography to convey an image of both reliability and technical expertise. Manrope for headings - big text and IBM Plex Mono for body text synergize to communicate the brand’s character.
Γραφιστική απεικόνιση εταιρικής ταυτότητας, εταιρικών χρωμάτων και τυπογραφίας.
Σχεδιασμός φακέλου, επιστολόχαρτου και επαγγελματικής κάρτας, βάσει της εταιρικής ταυτότητας.
Σχεδιασμός στολής υπαλλήλου με το λογότυπο της εταιρίας. Στην προκειμένη περίπτωση απεικονίζεται γιλέκο και κράνος με λογότυπο.
Σχεδιασμός φορτηγού της εταιρίας με το λογότυπο της.
The bagged cement range includes four different products; Grey, R Grey, High Strength and White cement. Following the color palette of the brand, the entire range features black and white, reinforcing the visual identity. Illustrated patterns, as well as different backgrounds and tones were used to distinguish each product.
The back label features micro-typographic treatment in conjunction with icons and pictograms to organize and clearly convey vital information about the product.
Σχεδιασμός σειράς συσκευασιών τσιμέντου. Η σειρά έχει χρωματική κωδικοποίηση και έχει διαφορετικές minimal εικονογραφήσεις.
Σχεδιασμός μπροστά, πλαϊνής και πίσω όψης συσκευασίας. Στην μπροστά και πλαϊνή όψη εικονίζεται το illustration, το λογότυπο και τίτλος του προϊόντος. Η πίσω ετικέτα περιλαμβάνει της πληροφορίες που αφορούν στο προϊόν, πίνακες και ορισμένα icons.
Λεπτομέρεια σχεδιασμού των illustrations για κάθε συσκευασία. Τα illustrations είναι με τη μορφή μοτίβου ή pattern και είναι στα χρώματα της εταιρικής ταυτότητας.
The identity finds application to the website, in order to communicate the brand’s image as a trustworthy and reliable concrete manufacturer. In addition, the website serves as the most important tool to present information about the different types of cement. To serve both needs, a clean, minimal website was chosen as the solution.
Σχεδιασμός website της εταιρίας. Το συγκεκριμένο section της ιστοσελίδας απεικονίζει έναν προϊοντικό κατάλογο.
Back to Top